Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 11 juli 2021

 

1e collecte: Diaconaal Vakantie minima  

Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen
Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn voor een vakantie in Nederland. Met de bijdragen van vandaag kunnen deze mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk, toch op vakantie. Ook in coronatijd.

 

Collecte diaconie
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters