Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 11 augustus 2019

1e Collecte: Diaconie KIA, Wereld diaconaat (onderwijs Zuid-Afrika)

Veel zwarte jongeren in Pretoria groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Dat gebeurt door huiswerkbegeleiding, bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte