Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte bestemd voor de diaconie: Kerk en vluchteling
Bijna dagelijks horen en lezen we over de nood van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Deze mensen kunnen bij de Stichting Kerk en Vluchteling een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. De diakenen vragen in de eerste collecte uw bijdrage voor de Stichting Kerk en Vluchteling. Daarmee kunnen deze vluchtelingen, die al langer in Nederland wonen in moeilijke omstandigheden, geholpen worden.

Tweede collecte bestemd voor de kerk.

Uitgangscollecte bestemd voor:
Catechese en Educatie