Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collectes 1 september 2019

1e Collecte: Diaconie, jeugdwerk  (Sleutel)

Pioniersplek De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Respect en liefde voor elkaar zijn hierbij de Sleutelwoorden, vanuit de liefde die Jezus ons voorleefde.
De Sleutel is zo’n 3,5 jaar geleden ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. Inmiddels is er een bloeiende gemeenschap ontstaan van mensen die dit samen dragen en is het aantal activiteiten gegroeid. Ondersteunt u met deze collecte dit werk van de kerk naar buiten?

2e Collecte: Kerk

3e Collecte: Uitgangscollecte