Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Collectes 1 augustus 2021

 

1e collecte: Diaconie CNAP Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor geen andere voorzieningen beschikbaar zijn.Collecte diaconie
2e collecte: KerkCollecte kerkrentmeesters
3e collecte: UitgangscollecteCollecte kerkrentmeesters