Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Eerste collecte is bestemd voor CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn).
In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Dat geldt voor zowel mensen binnen als buiten de kerk. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen.

Tweede collecte is bestemd voor de kerk.

Uitgangscollecte is bestemd voor het Landelijk Pastoraat.
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. Die rol wordt groter in gemeenten waar het aantal predikanten en kerkelijk werkers kleiner wordt. De Protestantse Kerk brengt in steeds meer plaatsen in het land vrijwilliger werkers in het pastoraat samen in een leergemeenschap pastoraat, met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Samen met plaatselijke gemeenten werkt men aan laagdrempelige vormen van onderling zorg en pastoraat. Ervaringen worden gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.