Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft aan meer dan 1.500 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental en het aantal vermisten de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: “Afgelopen week kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd.”

Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel voor uw steun!
De collecte van 14 oktober heeft bijna € 3.600 opgeleverd, terwijl de opbrengst van de collecte voor Sulawesi in de Eben Haëzerkerk ook nog eens € 3.100 bedraagt. Al met al een geweldig bedrag. Giften zijn nog steeds welkom op bankrekeningnummer NL25 RABO 0373410999 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Apeldoorn o.v.v. Sulawesi.