Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

WeeWee Café

Iedere vierde donderdag van de maand is er in gebouw ‘De Herberg’ aan de Deventerstraat 40 een WeeWeeCafé voor werkzoekende 50-plussers. Al dan niet met WW-uitkering. Het WeeWeeCafé biedt u de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie ervaringen te delen en met een thema aan de slag te gaan.

De initiatiefgroep bestaat uit bezoekers van het WeeWeeCafé, vrijwilligers en medewerkers van het Citypastoraat, de gemeente Apeldoorn, Stimenz en de Protestantse Diaconie Apeldoorn. Wie meer over het WeeWeecafé wil weten kan mailen naar één van de initiatiefnemers email:

Persbericht september 2017