Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Toerusting Diakenen

 • Nieuwe diakenen worden toegerust voor hun taak door contacten met de andere (aftredende) diakenen en het volgen van een cursus voor diakenen;
 • Bij de aanvang van hun ambtsperiode kan een kennismakingsbrief worden verzonden met wetenswaardigheden over de diaconale situatie van de wijk waarin wordt gewerkt en een hartelijk welkom in de kring!;
 • de diakendagen in januari en februari in Lunteren;
 • de jaarlijkse diaconale dag;

Voor de toerusting van de diakenen zijn belangrijk:
het bijwonen van:

 • trainingsdag(en) voor diakenen;
 • leeravonden, cursussen, ontmoetingsdagen e.d., plaatselijk en regionaal;

het lezen van:

 • Periodieken en publicaties;
 • Nieuwsbrief Kerkinactie;
 • Diakonia;
 • Themakranten, brochures, vouwbladen, publicaties;
 • Vandaar