Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Onderwerpen van de afgelopen jaren

2014 ‘Jeugddiaconaat” Verslag »
2014 ‘Diaconale hulpverlening” Verslag »
2013 ‘Om dat het om mensen gaat” Verslag »
2013 ‘Armoede in beeld” Verslag »
2012 “Vluchtelingenwerk” Verslag »
2012 “Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah” Verslag »
2011 Voedselbank en Kledingbank Verslag »
2011 Sociaal raadslieden en Seniorenvoorlichting Verslag »
2010 De vernieuwde Wajongregeling na 1 januari 2010 Verslag »
2010 Pakketmaatregelen van de AWBZ Verslag »
2009 Schakelpunt Verslag »
2009 Stichting Present Verslag »
2008 WMO in de praktijk Verslag »
2008 Gemeentelijk Noodfonds en Stichting Leergeld Verslag »
2007 Stichting Naaste Verslag »
2007 Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning Verslag »
2006 Huiselijk geweld Verslag »
2006 Het Citypastoraat en de Voedselbank Verslag »
2005 Mantelzorg Verslag »