Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

SchuldHulpMaatje

Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden. Het is voor SchuldHulpMaatje niet van belang wat de oorzaken zijn waardoor u in de financiële problemen bent terechtgekomen. We kijken niet naar het verleden maar naar de toekomst: wat is er voor nodig om uw problemen op te lossen?

  • Ervaart u financiële problemen:
  • Ervaart u dat u te weinig inkomen heeft of heeft u moeite uw uitgaven onder controle te houden?
  • Kost het u moeite om een positief banksaldo te behouden of heeft u problematische schulden?
  • Mist u persoonlijke aandacht bij een professioneel hulpverlener of heeft u geen professionele schuldhulpverlening of wilt u naast zo iemand extra begeleiding?

SchuldHulpMaatje Apeldoorn biedt

  • Gratis begeleiding en persoonlijke aandacht met voldoende tijd
  • Begeleiding door getrainde vrijwilligers zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk
  • Gericht op uw eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met als doel dat u uw geldzaken onder controle heeft

Wat verwacht SchuldHulMaatje van U?

  • De wens zelf uw situatie weer meester te willen worden
  • Volledige openheid verstrekken
  • Gemaakte afspraken nakomen

Van wie gaat SchuldHulpMaatje uit

De Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is een initiatief van de de Protestantse Diaconie en de RK Diaconie. De Samenwerkende partners zijn: Leger des Heils, Stadsbank, De Kap en de PCOB.(lidmaatschap is niet nodig)

Meer Informatie of aanmelden???

Ga naar de website van SchuldHulpMaatje: www.schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl