Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Hulpverlening & Bijstand

De diaconie wil helpen waar geen helper is.
Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood. Soms malen de ambtelijke molens zo langzaam, dat mensen in ernstige problemen komen. Dan fungeert de diaconie als een extra vangnet voor mensen.

Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft, neemt u dan contact op met de diaconie van uw wijkgemeente of met Mw. Corrie van Orden, telefoon: (055) 357 44 03.
Hulpaanvraagformulier

Een diaken kan niet op elk terrein deskundig zijn en zelfstandig hulp bieden. Het is daarom van belang te weten naar welke vormen van hulpverlening en naar welke personen of instanties kan worden verwezen.
websites en telefoonnummers

Handreiking -Hulpvragers op de stoep van de kerk

Op de besloten pagina heeft Heileen Holman een handreiking “Hulpvragers op de stoep van de kerk” opgenomen.
Log in op de besloten pagina en klik in het navigatievenster op “Handreiking Hulpvragers op de stoep”


Anoniem Adviespunt Geldzorgen

Geldzorgen? Wacht niet tot morgen!
Het Anoniem Adviespunt Geldzorgen vraagt aandacht voor het volgende. De drempel om advies te vragen bij geldproblemen blijkt vaak hoog. De campagne ‘Geldzorgen? Wacht niet tot morgen!’ moet hier verandering in brengen. Er bestaat een speciale website www.geldzorgen.info. Via deze site kan men anoniem persoonlijk advies inwinnen over hulp bij schulden, budgetteren en het voeren van een eigen financiële administratie.

In de praktijk blijkt dat inwoners vaak pas bij de gemeentelijke Stadsbank aankloppen als hun financiële problemen al groot zijn. Door deze anonieme mogelijkheid te bieden, wil de gemeente mensen stimuleren om geldzorgen aan te pakken voordat er grote schulden ontstaan. Op de website kunnen inwoners 24 uur per dag en 7 dagen per week terecht voor deskundig en advies over hun financiële situatie.

Medewerkers van de Stadsbank Apeldoorn geven via e-mail of per telefoon onafhankelijk en persoonlijk antwoord op de gestelde vragen. Ook biedt de website tips hoe men kan omgaan met schulden en schuldeisers. Als contact via www.geldzorgen.info niet toereikend blijkt, dan kan voor de hulpvrager een afspraak worden gemaakt bij de Stadsbank Apeldoorn op het Werkplein Activerium.


Armoede(bestrijding) in tijden van crisis

De diaconaal consulent maakte deel uit van het panel tijdens de conferentie Armoede(bestrijding) in tijden van crisis’ op 31 oktober jl. Voor het verslag schreef zij een overzicht van activiteiten waarbij kerken c.q. diaconieën betrokken zijn. Het stuk dat zij schreef


Minimum inkomen

Mantelzorg en sollicitatieplicht: de bijzonderheden | Zuster Jansen 

_____________________________________________________________
SchuldHulpMaatje

Wat doet een SchuldHulpMaatje?
Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiële huishouding op orde te houden. Het is voor SchuldHulpMaatje niet van belang wat de oorzaken zijn waardoor u in de financiële problemen bent terechtgekomen. We kijken niet naar het verleden maar naar de toekomst: wat is er voor nodig om uw problemen op te lossen?

  • Ervaart u financiële problemen?
  • Ervaart u dat u te weinig inkomen heeft of heeft u moeite uw uitgaven onder controle te houden?
  • Kost het u moeite om een positief banksaldo te behouden of heeft u problematische schulden?
  • Mist u persoonlijke aandacht bij een professioneel hulpverlener of heeft u geen professionele schuldhulpverlening of wilt u naast zo iemand extra begeleiding?

Lees verder


Voedselbank

De Voedselbank kent de volgende doelstelling:
Het bestrijden van (verborgen) armoede en (voedsel)verspilling in de gemeente Apeldoorn. Dit wil zij doen door het verstrekken van voedselpakketten (uit overproductie of tegen de houdbaarheidsdatum). Verder wil zij de maatschappelijke participatie bevorderen van hen die gebruik maken van de voedselbank, voor zover zij dat zelf aangeven. Momenteel worden in heel Nederland al meer dan 20.000 gezinnen, dat betekent ruim 50.000 mensen, voorzien van een wekelijks gratis voedselpakket, verdeeld over de verschillende voedselbanken in Nederland. Per jaar worden dus ongeveer 1 miljoen pakketten uitgedeeld.

Lees verder


Kledingbanken

Apeldoorn kent twee kledingbanken, bedoeld voor hen die een minimaal inkomen hebben en soms moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Bij de kledingbanken is kleding te verkrijgen die er netjes en nog redelijk modern uit ziet.

Kledingbank van Sant Egidio (Kledingbank Zuid).
Adres: Oude Beekbergerweg 157, 7333 AE Apeldoorn. Tel. 06-16912727,

en
Inleveren kleding: Op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Afhalen kleding: Op zaterdag van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Iedereen die daar behoefte aan heeft kan hier kleding halen.
Zie ook: website: www.santegidio.nl
Deze kledingbank hanteert een inschrijfsysteem. Neem bij uw eerste bezoek uw identiteitskaart en het polisblad van uw zorgverzekering mee.

Zie ook: Kledingbank


Apeldoorn tegen Verarming

De werkgroep Apeldoorn tegen Verarming bestaat sinds 1988. Haar wortels liggen in de landelijke werkgroep “De arme kant van Nederland”, welke werd opgericht door de Nederlandse Raad van Kerken en DISK (Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de kerken). De groep opereert vanuit het Apeldoorns Beraad van Kerken.

______________________________________________________________________________________________________

Goederenbank

De goederenbank is een onderdeel van CNAP (Christelijk Noodfonds Apeldoorn), daar kunt u goede bruikbare spullen kwijt voor een tweede leven.
Ook kunnen mensen die niet over de middelen beschikken daar terecht voor bruikbare spullen zoals, wasmachine, bankstel, fiets e.d. als die voorradig zijn. Voor contact met de goederenbank ga naar: https://cnap-apeldoorn.nl/