Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Apeldoorn tegen Verarming

De werkgroep probeert de armoede in Apeldoorn een plaats te geven op de agenda van de gemeente Apeldoorn en de verschillende kerken.
Bovendien vormt de werkgroep het platform voor de leden die op diverse fronten actief zijn bij armoedebestrijding als lid van een van de adviesraden van de gemeente, als medewerker van het Sociaal Steunpunt, bij de voedselbank of in een patiëntenplatform.
Op deze manier kunnen zij hun verhaal kwijt en kunnen signalen en knelpunten anoniem doorgegeven worden aan gemeente en/of kerken.
De werkgroep vergadert 1 X per zes weken in het gebouw van het WAO-Beraad aan de Deventerstraat 40 (achter) in Apeldoorn.