Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

De diaconie verleent hulp aan mensen in de knel dichtbij en veraf, zonder middelen zal dat niet gaan. Als diaconie van de Protestantse gemeente van Apeldoorn zijn wij afhankelijk van de inkomsten die ons ter beschikking worden gesteld door particulieren e.a. Van de donaties gaat het grootste gedeelte naar de hulp dichtbij, individuele hulpverlening aan gemeente leden van de PGA en via CNAP aan buitenkerkelijken. Daarnaast ondersteunt de diaconie ook hulp aan instanties/projecten in Apeldoorn, zoals Citypastoraat, Schuldhulpmaatje, etc., etc.

Daarom vragen wij uw steun om dit mogelijk te maken iedere euro is welkom vele kleintjes maken toch een grote.

ANBI

Giften aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Apeldoorn vallen onder de regels voor een Algemeen Nut Beogende Instelling, de zgn. ANBI-regeling en zijn daardoor fiscaal aftrekbaar. Hierbij geldt echter wel een minimum, de zogenaamde drempel. De drempel is 1% van uw drempelinkomen. Naast een minimum geldt een maximum: 10% van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Het is mogelijk om het gehele bedrag van uw bijdrage af te kunnen trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Dat kan alleen, als u zichzelf verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Apeldoorn over te maken. Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Ook de hoogte van uw periodieke schenking bepaalt u zelf.

Notaris of rechtstreeks

Voorheen mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Diaconie van de Protestantse Gemeente van Apeldoorn. U vindt een voorbeeld van deze schriftelijke overeenkomst op de site van de Belastingdienst. Op de site van de PKN is de overeenkomst toegespitst op de kerkelijke gemeente, zie Formulier periodieke giften

Via het donatie-formulier hiernaast kan u makkelijk op ieder door u gewenst moment een bedrag overmaken waarvoor wij u hartelijk willen bedanken namens allen die het hard nodig hebben.