Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

De Sleutel

 

De Sleutel is een project van de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn.

Presentieplek De Sleutel

Een sleutel staat symbool voor openen – van huizen maar ook harten. De deur van dit buurtproject staat open naar buurtbewoners, zowel kinderen en tieners als volwassenen. We willen aanwezig zijn en duurzame relaties aangaan met jong en oud, waarbij het gaat om liefdevolle aandacht voor ieder mens, zoals we geloven dat God die voor ieder mens heeft. Daarbij willen we aansluiten bij de verlangens en behoeften van deze buurtbewoners en van daaruit activiteiten ontwikkelen.
De Sleutel is op twee locaties actief,

 

In zuid in de Finse school aan de Eksterweg

In Kerschoten in het buurthuis De Groene Hoven aan de Koninginnelaan 280.

Op iedere locatie een vaste medewerkster aanwezig die ondersteund wordt door vrijwilligers om te assisteren bij de diverse activiteiten.