Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

De Groene Hoven

De Locatie Kerschoten is gevestigd in het buurthuis “de Groene Hoven”

Activiteiten in de locatie Kerschoten: