Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn

KvK nr. 76441709 | Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Bijzondere diensten

Bijzondere middag-/avonddiensten

 • Na aanvraag en met goedkeuring AK.
 • De bestemming van de uitgangscollecte kan afwijken van collecterooster.
 • Zonder aanvraag en goedkeuring AK: collecten volgens rooster.

Huwelijksdiensten

 • Eén collecte per dienst. Wanneer het bruidspaar hun huwelijk komt opgeven bij het kerkelijk bureau, mag door hen een bestemming gekozen worden uit een daar aanwezige lijst met diaconale doelen. De dienstdoende diaken ontvangt een formulier met de gegevens van het bruidspaar, de trouwdienst en de collectebestemming.
 • De collecte wordt afgehandeld via een cassette.
 • Het formulier wordt met collectebonnen ingeleverd op het kerkelijk bureau.

Kerstnachtdiensten

Voor de bestemmingen van de collecten van de kerstnachtdiensten bestaat een 2-jaarlijkse cyclus.
In elke regio is één PKN-kerstnachtdienst. De bestemming wordt met alle PKN-kerken in de regio bepaald. Uitzondering is de regio Noord. In de regio Noord zijn zowel in de Grote Kerk als in de Wilhelminakerk kerstnachtdiensten. De bestemmingen worden in deze kerken van elkaar losgekoppeld.  In de even jaren wordt de bestemming gekozen uit het projectenboek van Kerk in Actie of uit de provinciale projectenlijst (keuze voor binnenland of wereldwijd wordt vrijgelaten). Criteria projectkeuze wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van projectenboek en/of –lijst:

 • het project moet een diaconaal en kerkelijk karakter hebben;
 • er moet een behoorlijk draagvlak zijn;
 • er moet uitgegaan kunnen worden van kwaliteit en continuïteit van het project en de organisatie;
 • er moet inzicht zijn in de financiën;

Wilt u zelf zorgen voor afkondiging en publicatie in Perspectief en/of wijkblad?
U kunt ook opnemen met mevrouw Corrie van Orden

Bijzondere diensten in de Grote Kerk

 • Verstandelijk gehandicapten: Volgens collecterooster;
 • Diensten met belangstellenden: 1e collecte Diaconie en 2e collecte voor de Kerk; Uitgangscollecte: bestrijding onkosten dienst

Collecterooster PKN Apeldoorn:

Collecterooster PGA 2024