Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn

Collecterooster

De diaconale collecten zijn bestemd voor het Werelddiaconaat, Binnenlands Diaconaat, Plaatselijk Diaconaat en overige diaconale uitgaven. De collectebestemmingen worden vooraf vastgesteld en vermeld op een gezamenlijk jaarrooster.

Collecteopbrengsten worden zonder uitzondering afgedragen aan het kerkelijk bureau.
Daar vindt de administratie plaats.

Collecterooster 2019 en afkondigingen:

Collecte afkondigingen 4e kwartaal 2019
Collecte HA 4e kwartaal 2019
Afkondigingen uitgangscollecte 4e kwartaal 2019 (wijken)
Collecteafkondigingen 3e kwartaal 2019
Collecte HA 3e kwartaal 2019
Collecteafkondigingen 2e kwartaal 2019
Collecte HA 2e kwartaal 2019
Afkondigingen uitgangscollecte 2e kwartaal 2019 (wijken)
Collecteafkondigingen Maart 2019 Diaconie en uitgangscollectes
Afkondigingen uitgangscollecte februari en maart 2019 (wijken)
Collecterooster PGA 2019

Collecterooster 2018:

Collecterooster PGA 2018

Collecteafkonigingen 4e kwartaal 2018:

Collecteafkondigingen 4e kwartaal 2018 »
Avondmaalcollecte 4e kwartaal 2018 »
Uitgangscollectes 4e kwartaal 2018 »

Collecteafkonigingen 3e kwartaal 2018:

Collecteafkondigingen juli 2018 »
Collecteafkondigingen augustus 2018 »
Collecteafkondigingen september 2018 »
Avondmaalcollecte 3e kwartaal 2018 »
Uitgangscollectes juli 2018 »
Uitgangscollectes augustus en september 2018 »

Collecten bijzondere diensten

Bijzondere middag- en avonddiensten »
Huwelijksdiensten »
Collectebestemmingen huwelijken: »
Kerstnachtdiensten »
Bijzondere diensten in de Grote Kerk »

 


Op zoek naar collectebonnen? Klik hier