Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  Collectes 13 maart 2022

    1e collecte: Diaconie/40dagentijdcollecte/ Binnenlands Diaconaat (ondersteuning diaconale taak kerken) Kerk zijn doe je met elkaar Hoe zorg je er als diaconie voor dat je betrokken bent op het leven van mensen? Hoe zet je daarin de mens centraal en niet het probleem dat iemand heeft? Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in deze […]

 • Nieuws

  Collectes 27 maart 2022

    1e collecte: CNAP Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan gaan om mensen die noodgedwongen moeten verhuizen, maar geen geld voor de verhuizing en niets voor de inrichting hebben. Zij kunnen bij de Diaconie een beroep doen op financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen […]

 • Nieuws

  Apeldoorn geeft warmte

    Apeldoorn geeft warmte Door een sterke stijging van de energieprijzen en een hoge inflatie wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is vooral slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. De overheid komt mensen tegemoet, maar mensen met een laag inkomen zijn daardoor nog niet uit de problemen. Kerken in Apeldoorn geloven in […]

 • Nieuws

  Vacature bij de Centrale Diaconie PGA

  Wij roepen sollicitanten op te reageren op de vacature bij de Centrale Diaconie van de PGA Vacature diaconaal werker

 • Nieuws

  Vrijwilligers gezocht

  Voor de locatie Kerschoten van De Sleutel zijn we op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het project De Sleutel van de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zie de PDF. Vrijwiligerswerving Kerschoten kinderclub Naar website:  https://desleutel-apeldoorn.nl/home-page

 • Nieuws

  Collectes 31 december 2021

    1e collecte: Diaconaal Algemene middelen In dit voorbije jaar hebben veel gemeenteleden tijd en aandacht geschonken aan een ander. Diaconie ten voeten uit. De diaconale collecte in deze laatste viering van het jaar is bestemd voor de algemene middelen van de Diaconie. U steunt daarmee het totale werk van de Diaconie. Diaconale collecte 2e […]