Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  Collectes 12 september 2021

    1e collecte: Diaconie: Plaatselijke instellingen (SHM) Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. […]

 • Nieuws

  Collectes 19 september 2021

    1e collecte: Diaconie: Vakantie minder draagkrachtigenVakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, de leuke […]

 • Nieuws

  Collectes 26 september 2021

    1e collecte: Diaconaal aandeel wereldwijd Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid over de […]

 • Nieuws

  Nieuwsbrief JobHulp Maatje

  Nieuwsbrief no. 1 2021 Geachte Heer, Mevrouw, broeder, zuster, Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief van JobHulpMaatje Apeldoorn. Een initiatief van 4 kerken uit Apeldoorn. Wij willen u en onze mede christenen graag informeren over onze werkzaamheden en de stand van zaken hieromtrent. Wij willen via JobHulpMaatje als christenen de burgers van Apeldoorn graag tot […]

 • Nieuws

  Collectes 20 juni

    1e collecte: Kerk in Actie / Noodhulp (Griekenland)  Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije […]

 • Nieuws

  Collectes 27 juni

    1e collecte: Jeugdwerk (De Sleutel) De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide […]