Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  Zondag 4 september

    1e collecte: Diaconie KIA, Werelddiaconaat (Myanmar) Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt ze niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het […]

 • Nieuws

  Zondag 11 september

    1e collecte: Diaconie, Vakantie minder draagkrachtigen  Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, […]

 • Nieuws

  Zondag 18 september

    1e collecte: Diaconie / Sleutel De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Niet meer als pioniersplek van de PKN, maar als buurtproject onder de vlag van de Centrale Diaconie, die daarmee financieel en bestuurlijk volledig verantwoordelijk is voor […]

 • Nieuws

  Zondag 25 september

    1e collecte: Diaconie,  Gemeentediaconaat Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De Diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 26 juni

    1e collecte: Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat (hulp ongedocumenteerden) Nederland telt zo’n 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen bleven na een mislukte asielprocedure in ons land, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet accepteert. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke […]

 • Nieuws

  Vrijwilligers gezocht

  Voor de locatie Kerschoten van De Sleutel zijn we op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het project De Sleutel van de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zie de PDF. Vrijwiligerswerving Kerschoten kinderclub Naar website:  https://desleutel-apeldoorn.nl/home-page