Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  Collectes 4 juli 2021

    1e collecte: Diaconaal Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat (vakantietas) Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen geld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes of een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra […]

 • Nieuws

  Collectes 11 juli 2021

    1e collecte: Diaconaal Vakantie minima   Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Diaconie […]

 • Nieuws

  Collectes 18 juli 2021

    1e collecte: Diaconaal Diaconaal aandeel binnenland  De slogan van Kerk in Actie is ‘Geloven in delen’. Ook wij mogen delen van wat ons gegeven is. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor het binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie. Met onze bijdragen worden tal van diaconale projecten in Nederland op het gebied van armoedebestrijding, […]

 • Nieuws

  Collectes 25 juli 2021

    1e collecte: Diaconaal aandeel wereldwijd 1 Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we kerk in actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid […]

 • Nieuws

  Collectes 1 augustus 2021

    1e collecte: Diaconie CNAP Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor geen andere […]

 • Nieuws

  Collectes 8 augustus 2021

    1e collecte: Diaconie Ouderenwerk Bijdragen aan koffieochtenden en bijeenkomsten voor ouderen Wie door leeftijd meer aan huis gebonden is geniet extra van gezelligheid en ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers tijdens zo’n dagje uit te helpen. Het zijn mooie vormen van gemeente-zijn waar de onderlinge […]

 • Nieuws

  Collectes 15 augustus 2021

    1e collecte: Diaconie Gemeentediaconaat Omzien naar elkaar. Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een […]

 • Nieuws

  Collectes 22 augustus 2021

    1e collecte: Diaconie Citypastoraat  Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar ook […]

 • Nieuws

  Collectes 29 augustus 2021

    1e collecte: Diaconie Jeugdwerk  (Sleutel)Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep […]

 • Nieuws

  Collectes 5 september 2021

    1e collecte: Diaconie KIA, Werelddiaconaat (Ghana)Een sterke kerk op een kwetsbare plek. Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra, in de hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk wil het vertrek van jongeren uit het noorden ontmoedigen door hen kansen te […]