Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  Uitgangscollecte 2e kwartaal

  HANDREIKING VOOR AFKONDIGINGEN UITGANGSCOLLECTES 2023                  APRIL, MEI EN JUNI 2023 Toelichting op thema’s  Vooraf U ontvangt hierbij teksten voor de afkondiging van de uitgangscollectes. U kunt aan de hand van deze teksten en evt. nadere informatie op de landelijke website zelf de afkondigingen aanpassen. https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/ 2 april 2023 (Palmpasen) – Kinderen en Jongeren […]

 • Nieuws

  Diaconale collecten 2e kwartaal 2023

  2 april   (Palmpasen) Diaconie / Sleutel De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Het initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn heeft geleid tot een bloeiende gemeenschap in beide […]

 • Nieuws

  Noodhulpcollecte Syrië

  Noodhulp aardbeving Syrië Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo. Kerk zet deuren open De ramp […]

 • Nieuws

  Diaconie aanwezig op symposium over armoede

  De Centrale diaconie van de PGA is aanwezig op het symposium over armoede en wat kerken en diaconieën kunnen betekenen.

 • Nieuws

  Diaken van het jaar 2022

  Woensdagavond 25 januari werd Mevr. M. Dik-Hoenderken in het zonnetje gezet, ze werd gekozen tot diaken van het jaar 2022. Ze heeft veel betekend voor haar werk binnen de Julianakerk en kreeg van de voorzitter van de Centrale Diaconie van de PGA  mevr. M. van den Bos-Reinders een wisselbeker, oorkonde en een bos bloemen uitgereikt.

 • Nieuws

  19 maart 2023

  1e collecte: Diaconie / CNAP Diakenen krijgen regelmatig verzoeken om hulp van mensen die in schrijnende situaties leven. Dat kan gaan om een noodgedwongen verhuizing waarvoor geen geld is, ook niet voor de inrichting. Zij kunnen bij de Diaconie een beroep doen op financiële ondersteuning en het verkrijgen van elementaire spullen voor hun woning, b.v. […]

 • Nieuws

  26 maart 2023

  1e collecte: Diaconie /40dagentijdcollecte/ Wereld Diaconaat (Bangladesh) Bangladesh – Kansen creëren voor jongeren In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog, omdat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen, waarvoor  jongeren uit India aangetrokken worden. Kerk in Actie gaat samen met een lokale […]

 • Nieuws

  APELDOORN GEEFT WARMTE!!

  Apeldoorn geeft warmte De 2 x 190 euro energiecompensatie is voor iedereen beschikbaar, maar niet iedereen heeft die nodig. ‘Apeldoorn geeft warmte’ maakt het mogelijk (een deel van) dit bedrag te schenken aan andere inwoners van de gemeente Apeldoorn. Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP), duurzame energiecoöperatie deA en Stimenz zorgen er samen voor dat 100 […]