Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  Collectes zondag 24 april

    1e collecte: Citypastoraat Draag bij aan een beter leven. Die slogan gebruikt het Citypastoraat voor het werven van vrijwilligers voor het Inloophuis aan de Deventerstraat. Het Inloophuis wil een plaats zijn, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze zich even terug kunnen trekken uit de hectiek van het leven en de dagelijkse zorgen, waar […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 1 mei

    1e collecte: Ouderenwerk Bijdragen aan koffieochtenden en bijeenkomsten voor ouderen.Wie door leeftijd meer aan huis gebonden is geniet extra van gezelligheid en ontmoeting. Daarom organiseren de wijkdiaconieën regelmatig koffieochtenden en ouderenreisjes. Er zijn dan voldoende vrijwilligers om de deelnemers tijdens zo’n dagje uit te helpen. Het zijn mooie vormen van gemeente-zijn waar de onderlinge […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 8 mei

    1e collecte: Kerk in Actie / Noodhulp (Nigeria) In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terechtgekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met als […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 15 mei

    1e collecte: Kerk in Actie / Binnenlandsdiaconaat (De Glind) Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In het ‘Jeugddorp’ De Glind  geloven ze sterk in […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 22 mei

    1e collecte: Kerk & Vluchteling Wij kennen allemaal de noodkreten van vluchtelingen, die uitgeprocedeerd zijn, maar niet terug kunnen naar het land van herkomst. Regelmatig kloppen zij aan bij de Stichting Kerk en Vluchteling voor hulp en advies. Bijvoorbeeld wanneer ze geen of onvoldoende geld hebben voor medische zorg. Het noodfonds kan in die […]

 • Nieuws

  Collectes donderdag 26 mei Hemelvaartsdag

    1e collecte:  Diaconie algemeen Diaconale collecte 2e collecte:  Collecte kerkrentmeesters 3e collecte: Collecte kerkrentmeesters

 • Nieuws

  Collectes zondag 29 mei

    1e collecte: CNAP Aan het aantal aanvragen voor hulp dat het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn krijgt, is duidelijk dat de bekendheid van het fonds nog steeds groeit. Mensen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn, ontvangen financiële ondersteuning. Met deze collecte steunt u mensen die in nood verkeren, ook mensen die geen lid zijn […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 5 juni Pinksteren

    1e collecte: De Sleutel Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de voormalige Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 12 juni

    1e collecte: Gemeentediaconaat Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet alleen een luisterend oor […]

 • Nieuws

  Collectes zondag 19 juni

    1e collecte: Vakantie minima Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomen. Een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens kan niet genieten van een korte vakantie, omdat zij leven van een beperkt budget. Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via de wijkdiakenen of de Diaconie […]