Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  CNAP in het zonnetje gezet

  Warme samenwerking met CNAP verdient bloemetje  In de praktijk komen de vrijwilligers van de Kap regelmatig mooie voorbeelden tegen van een geslaagde samenwerking met Apeldoornse zorg- en welzijnsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties. Zoals vrijwilligster Thuisadministratie Kat Hendriks, die dankzij de inzet van het Christelijk Noodfonds Apeldoorn (CNAP) een gezin binnen een week aan de hoognodige […]

 • Nieuws

  Zondag 31 juli

    1e collecte: Diaconie, Jeugdwerk (Sleutel) De Sleutel, ooit begonnen als pioniersplek van de PKN, is in juli 2021 geadopteerd als Diaconaal buurtproject met een locatie in Kerschoten en in Zuid. De Centrale Diaconie is daarmee zowel financieel als bestuurlijk volledig verantwoordelijk voor dit project. Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden […]

 • Nieuws

  Zondag 7 augustus

    1e collecte: Diaconie, Diaconaal aandeel wereldwijd Samen collecteren omdat we geloven in delen. Samen zijn we Kerk in Actie. Met deze woorden roept de Protestantse Kerk in Nederland ons op te geven voor de projecten van Kerk in Actie. De Diaconie van de Protestantse Gemeente in Apeldoorn steunt via Kerk in Actie projecten verspreid […]

 • Nieuws

  Zondag 14 augustus

    1e collecte: Diaconie,  CNAP Armoedebestrijding is allereerst een taak van de gemeentelijke overheid. Daar waar overheids- en andere organisaties op korte termijn geen hulp kunnen bieden, kan het CNAP, het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn, dat wel. Samen met afgevaardigden uit andere kerken biedt het CNAP individuele financiële hulp aan niet-leden van de kerken waarvoor […]

 • Nieuws

  Zondag 21 augustus

    1e collecte: Diaconie, Gemeentediaconaat Omzien naar elkaar. Mensen die extra aandacht nodig hebben, waarderen het dat ze namens de kerk bezocht worden en een blijk van verbondenheid in de vorm van een kleine attentie krijgen. Met de opbrengst van deze collecte worden de kosten daarvan betaald. Pastorale medewerkers, contactpersonen en diakenen kunnen zo niet […]

 • Nieuws

  Zondag 28 augustus

    1e collecte: Diaconie, Citypastoraat Draag bij aan een beter leven. De vele vrijwilligers van het Inloophuis aan de Deventerstraat zetten zich in voor mensen die op zoek zijn naar aandacht en gezelligheid. Ze zorgen voor een kopje koffie of een maaltijd en ze bieden praktische hulp. Niet alleen voor werving van nieuwe vrijwilligers, maar […]

 • Nieuws

  Zondag 4 september

    1e collecte: Diaconie KIA, Werelddiaconaat (Myanmar) Gezinnen in Myanmar waarvan een kind of volwassene gehandicapt is, zijn extra kwetsbaar. Zij behoren vaak tot de allerarmsten en hebben daarnaast te maken met extra (medische) kosten. Kerk in Actie ondersteunt ze niet alleen met zorg en revalidatie, maar helpt mensen met een handicap ook bij het […]

 • Nieuws

  Zondag 11 september

    1e collecte: Diaconie, Vakantie minder draagkrachtigen  Vakanties met aandacht! Voor mensen die minder mobiel zijn of extra voorzieningen nodig hebben kan het lastig zijn om op vakantie te gaan. Door bemiddeling van de Diaconie kunnen zij toch een mooie vakantieweek beleven in één van de huizen van het Vakantiebureau. Hier genieten zij van gezelligheid, […]

 • Nieuws

  Zondag 18 september

    1e collecte: Diaconie / Sleutel De Sleutel werkt in de wijken Kerschoten en Zuid aan verbindingen tussen kinderen, ouders en vrijwilligers uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden. Niet meer als pioniersplek van de PKN, maar als buurtproject onder de vlag van de Centrale Diaconie, die daarmee financieel en bestuurlijk volledig verantwoordelijk is voor […]

 • Nieuws

  Zondag 25 september

    1e collecte: Diaconie,  Gemeentediaconaat Vakantie is voor veel mensen de gewoonste zaak van de wereld. Maar voor een kwart van de Nederlanders is dat niet zo. Een deel daarvan zou graag weg willen, maar kan dat niet betalen. De Diaconie stelt elk jaar een aantal minder draagkrachtige personen en gezinnen uit Apeldoorn in staat […]