Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  JobHulpMaatje start in Apeldoorn

  JobHulpMaatje Apeldoorn gaat starten: op zoek naar vrijwilligers en werkzoekenden Werkloos zijn is heftig! Het heeft grote gevolgen: verlies van inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten en zingeving. JobHulpMaatje is een landelijk initiatief waarin opgeleide vrijwilligers werkzoekenden bijstaan en begeleiden bij het vinden van werk. JobHulpMaatje start nu ook in Apeldoorn. In maart start de eerste training […]

 • Nieuws

  Collectes 17 januari 2021

    1e collecte: Vakanties minima Diaconie vakanties voor personen/gezinnen met een minimuminkomenHelaas moet een behoorlijk aantal Apeldoornse huishoudens leven van een beperkt budget waarin  vaak geen ruimte is voor een korte vakantie. Daarom kunnen ook dit jaar kerkelijke en niet-kerkelijke inwoners uit Apeldoorn, die verkeren in bijzondere situaties én een minimuminkomen hebben, zich aanmelden via […]

 • Nieuws

  Collectes 24 januari 2021

    1e collecte: CNAP Mensen die dringend behoefte hebben aan financiële ondersteuning en niet in aanmerking komen voor andere voorzieningen, kunnen gebruik maken van CNAP. Dit Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn is opgericht door de Protestantse Gemeente Apeldoorn samen met een aantal andere kerkgenootschappen. Dit interkerkelijk fonds is een voortzetting van de bij onze kerken al lang […]

 • Nieuws

  Collectes 31 januari 2021

    1e collecte: Kerk en Vluchteling Nog altijd is er veel nood onder uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen naar het land van herkomst. Bij de Stichting Kerk en Vluchteling kunnen zij een beroep doen op het noodfonds voor praktische hulp, zoals vergoeding van griffie- en legeskosten, reisgeld, medische kosten en soms leefgeld. Met uw bijdrage […]

 • Nieuws

  Collectes 7 februari 2021

  Digitaal collecteren met Appostel vanaf 1 februari vervallen de QR code voor het collecteren!! Sinds 1 december kunt u met de app Appostel op uw telefoon of tablet eenvoudig digitaal deelnemen aan de collecten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Download Appostel via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Daarna kunt u in de […]

 • Nieuws

  Collectes 14 februari 2021

    1e collecte: Kerk in Actie (Noodhulp Ethiopië) EthiopiëEthiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar nóg beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. […]

 • Nieuws

  Collectes 21 februari 2021

    1e collecte: 40-dagentijdcollecte / Werelddiaconaat (Moldavië)Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving: in sommige dorpen wonen alleen nog maar ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te […]

 • Nieuws

  Collectes 28 februari 2021

    1e collecte: Individuele hulpverlening PKN De wijkdiakenen ontvangen regelmatig signalen van nood en verzoeken om bijdragen van of via gemeenteleden. Soms helpt een klein eenmalig bedrag ter overbrugging, vaak is meer nodig en wordt naast financiële ondersteuning ook begeleiding door een diaken of een SchuldHulpMaatje geboden. Met uw bijdrage kan de diaconie helpen om de […]

 • Nieuws

  Collectes 7 maart 2021

    1e collecte: Toerusting Om het ambt van diaken goed uit te kunnen oefenen is scholing nodig. In speciale cursussen wordt hen de gelegenheid geboden te ontdekken wat het ambt inhoudt en wat de vragen en wat de taken en rollen van de diakenen zijn. De eerste collecte is dan ook bestemd voor toerusting van de […]

 • Nieuws

  Collectes 10 maart 2021Biddag

    1e collecte: Kerk in Actie / Werelddiaconaat (Ghana) Het droge noorden van Ghana is een lastig gebied voor landbouw. Maar er groeien bijzondere sheabomen (karitébomen), met noten waar wereldwijd veel vraag naar is. Kerk in Actie ondersteunt vrouwen die van deze noten boter maken voor de cosmetica-industrie. Door de noten en boter via coöperaties te […]