Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn KvK nr. 76441709

Nieuws

 • Nieuws

  Leger des Heils

  Het Leger des Heils start kerstpakketten actie, de Diaconie ondersteund deze actie en beveelt hem bij u allen aan, vanuit centraal zullen wij een substantiële bijdrage doen, laten wij voor een lichtpuntje zorgen in deze donkere tijd. DOET U OOK MEE!! SPONSOR EEN KERSTPAKKET Het Leger des Heils wil 100 kerstpakketten uitdelen, maar heeft daar […]

 • Nieuws

  Collectes 18 oktober 2020

  1e collecte: Kerk in Actie / werelddiaconaat (Rwanda)Evariste is een van de vele boeren in Rwanda die met zijn gezin amper van de opbrengst van zijn akker kan leven, laat staan een verzekering betalen. De collecte van vandaag is bestemd voor een kleinschalig ontwikkelingsproject van Rwandese zusters. Zij trainen de boeren zodat ze met andere […]

 • Nieuws

  Collectes 25 oktober 2020

  1e collecte: Kerstactie Elk jaar worden via de wijkdiaconieën kerstpakketten en giften verspreid onder mensen die rond de feestdagen iets extra’s kunnen gebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente weer op pad gaan om mensen te bezoeken. Graag bevelen we deze collecte bij u aan om zo de diakenen in staat te […]

 • Nieuws

  Collectes 1 november 2020

  1e collecte: Citypastoraat Een plek voor bezinning, voor contact, voor praktische hulp. Dat is wat het Citypastoraat de bezoekers van het Inloophuis aan de Deventerstraat wil bieden. De vrijwilligers luisteren naar hun verhalen, zorgen voor gezelligheid, een kopje koffie en een maaltijd. Zo dragen zij bij aan een beter leven van kwetsbare medemensen. De kerken van […]

 • Nieuws

  Collectes 4 november Dankdag

  1e collecte: Algemene middelen Als er in uw wijkkerk op Dankdag een dienst wordt gehouden is de diaconale collecte bestemd voor de algemene middelen van de Diaconie. Diaconale collecte 2e collecte: Kerk Collecte kerkrentmeesters 3e collecte: Uitgangscollecte Collecte kerkrentmeesters

 • Nieuws

  Collectes 8 november 2020

  1e collecte: Individuele hulpverlening PKN Mensen die in financiële problemen zijn gekomen door schulden, echtscheiding of werkloosheid, komen vaak alleen met steun van anderen uit hun vicieuze cirkel. Zij zijn zo in beslag genomen door de moeilijkheden dat ze het tijdelijk alleen niet redden. Leden van de PKN kunnen in dergelijke situaties hulp krijgen zodat er […]

 • Nieuws

  Collectes 15 november 2020

  1e collecte: Jeugdwerk  De Sleutel Kinderen en ouders uit zeer verschillende culturele en religieuze achtergronden in de wijken Kerschoten en Zuid voelen zich welkom bij De Sleutel. Deze pioniersplek is ontstaan op initiatief van welzijnswerk Stimenz, de Open Hofkerk en het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Apeldoorn. Daarna is ook in Zuid een groep gestart. […]

 • Nieuws

  Collectes 22 november 2020

  1e collecte: KerstactieIeder jaar gaan wijkdiakenen op pad om kerstpakketten en giften te brengen bij mensen die moeilijk rond kunnen komen en zeker rond de feestdagen iets extra’s heel goed kunnengebruiken. Ook dit jaar zullen de diakenen uit uw gemeente dat weer doen. Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, want met uw […]

 • Nieuws

  Collectes 29 november 2020

  1e collecte: KIA, Kinderen in de Knel (Oekraine)Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne worden opgevangen in staatsinternaten, o.a. in Vynnyky. Helaas zijn de voorzieningen slecht. Het eten was ongezond, de medische zorg slecht, het personeel onverschillig. De School of our Dream Vynnyky is opgericht om personeel te trainen in een goede, liefdevolle relatie met kinderen, […]

 • Nieuws

  Collectes 6 december 2020

  1e collecte: KIA, Adventscollecte Kinderen in de KnelKerk in Actie zet zich wereldwijd in voor kinderen die in een onveilige situatie leven. Ook  Nederlandse kinderen worden hierbij betrokken. Dat gebeurt met Kids in Actie waarin Rainbow, de duif, een centrale rol speelt. Rainbow vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver […]