Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

Nieuws

 • Nieuws

  Vrijwilligers gezocht

  Voor de locatie Kerschoten van De Sleutel zijn we op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan het project De Sleutel van de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zie de PDF. Vrijwiligerswerving Kerschoten kinderclub

 • Nieuws

  Feestelijke open dag de Sleutel

  Afgelopen zaterdag 9 oktober was er openhuis in het geheel vernieuwde gebouw van de Sleutel aan de Eksterweg. Bezoeker werden welkom geheten met koffie, thee, fris met gebak. Na een rondleiding kon men deelnemen aan diverse workshops en een heuse openlucht bingo. Dankzij het prachtige weer na een wat mistige start was het een echt […]

 • Nieuws

  Collectes 28 november 2021

    1e collecte: Diaconaal  KIA, adventscollecte werelddiaconaat (Moldavië) In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders werken in het buitenland om geld te verdienen of zoeken troost in alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. Ze maken hun school niet af en lopen risico […]

 • Nieuws

  Collectes 5 december 2021

    1e collecte: Diaconaal  CNAP Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor Het Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn. In dit fonds werken vertegenwoordigers uit verschillende Apeldoornse kerken samen. Het doel is om mensen financieel te ondersteunen voor wie geen andere voorzieningen beschikbaar zijn. Met uw bijdrage kan dit interkerkelijk fonds mensen in geldnood beter helpen. Diaconale […]

 • Nieuws

  Collectes 12 december 2021

    1e collecte: Diaconaal  KIA, Adventscollecte binnenlands diaconaat In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van ons land, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In dit […]

 • Nieuws

  Collectes 19 december 2021

    1e collecte: Diaconaal  Kerstactie Omzien naar elkaar is één van de pijlers van een levende, betrokken gemeente. Juist in deze periode rond Kerst worden voor jong en oud bijeenkomsten en maaltijden georganiseerd. Samen zingen, luisteren en eten, een goed woord, een mooi versierde tafel of ruimte, bieden warmte en licht in deze donkere dagen. […]

 • Nieuws

  Collectes 24 december kerstnachtdienst

    1e collecte: Diaconaal  Bijzonder diaconaal doel. Elke regio kiest zelf een diaconaal / missioneer doel uit het projectenboek van Kerk in Actie of de provinciale bijdragenadvieslijst. Diaconale collecte 2e collecte: Kerk Collecte kerkrentmeesters 3e collecte: Uitgangscollecte – Collecte kerkrentmeesters

 • Nieuws

  Collectes 25 december 2021 1e Kerstdag

    1e collecte: Diaconaal  Kerk in actie / Kinderen in de Knel Opgroeien met geweld, in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in Actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare […]

 • Nieuws

  Collectes 26 december 2021 2e Kerstdag

    1e collecte: Diaconaal Plaatselijke instellingen Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in financiële problemen zijn gekomen. Voor de organisatie van dit werk, voor bijscholing en voor training van nieuwe schuldhulpmaatjes is geld nodig. De diaconale collecte is bedoeld voor toerusting en kennisuitwisseling van de maatjes en coördinatoren, zodat zij dit mooie, maar moeilijke werk kunnen volhouden. […]

 • Nieuws

  Collectes 31 december 2021

    1e collecte: Diaconaal Algemene middelen In dit voorbije jaar hebben veel gemeenteleden tijd en aandacht geschonken aan een ander. Diaconie ten voeten uit. De diaconale collecte in deze laatste viering van het jaar is bestemd voor de algemene middelen van de Diaconie. U steunt daarmee het totale werk van de Diaconie. Diaconale collecte 2e […]