Diaconie van de Protestantse Gem. Apeldoorn KvK nr. 76441709, Bankrekening: NL25 RABO 03734 10 999

WeeWeeCafé

 

 

Herken je dit?

  • ik ben mogelijk ten onrechte in de WW terecht gekomen of zit in de WW
  • ben 50+
  • op zoek naar lotgenoten
  • van wat kan ik nu
  • welke regelingen zijn er allemaal
  • bij welke organisaties kan ik voor wat terecht?
  • wie kan me helpen
  • ik lust wel een bakkie koffie en een koekie

dan ben je van harte uitgenodigd bij het WeeWeecafé Apeldoorn.  

vanaf 23 september 2021 starten we weer maandelijks
met onze thema dagen rondom de WW. 

Wie zijn wij?
Het WeeWeeCafe is een ontmoetingsplek voor 50-plussers in de WW. Wij komen elke 4e donderdag van de maand bijeen om een thema rondom de WW te bespreken. Hiervoor nodigen wij sprekers uit die ons meenemen in de materie. Het is allemaal laagdrempelig en je wordt ontvangen met een Gratis kop koffie of thee en een koekje.
Een mooie bijkomstigheid is dat je je aanwezigheid ook kan melden als activiteit bij het UWV. Lees meer op onze website Homepage (weeweecafeapeldoorn.nl)

Uitwisseling en thema’s
Als ervaringsdeskundigen kunnen we veel voor elkaar betekenen. We nodigen gastsprekers uit rondom vragen en thema’s die voor ons actueel zijn. Dat kan gaan om financiële en fiscale regelingen, contact met UWV of gemeente en opleidingsmogelijkheden. Soms gaan we in gesprek met leden van de gemeenteraad of organiseren een workshop. En we maken ook wel eens een stadswandeling en de jaarlijkse kerstbrunch is een gezellige afsluiting van het jaar.

Tijd en plaats
Tijd: iedere vierde donderdag van de maand van 10-12 uur
Plaats: De Herberg, Deventerstraat 40 in Apeldoorn.
Graag aanmelden via  

Organisatie en info
Het WeeWee cafe is kosteloos en is een initiatief van en door werkzoekende 50 plussers en wordt ondersteund door Stimenz, de Gemeente Apeldoorn, de Diaconie van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en de Herberg. Voor meer informatie: zie de website of mail naar bovenstaand adres.