Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen

WERELDDIACONAAT

Wat is Werelddiaconaat?
Hieronder verstaan wij diaconale taken wereldwijd. De inzet van christenen voor een duurzame en rechtvaardige wereldsamenleving. Mondiaal denken, lokaal handelen!
Eén diaken per wijk is belast met het Werelddiaconaat (WD); met vertegenwoordigers van de Zending en vrijwilligers vormen zij een wijk-ZWO-groep. (Zending-WD-Ontwikkelingssamenwerking). Samen zijn zij onderdeel van de Classicale Werkgroep ZWO.


Waar houdt Werelddiaconaat zich mee bezig?
  1. Hulpverlenen bij acute noden (Collecte noodfonds)
  2. Geven van voorlichting en financiële steun aan kerken, instellingen en organisaties in de Derde Wereld en Oost en Zuid Europa.
  3. Het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van welvaart en macht in ontwikkelingslanden
  4. Het opkomen voor verdrukten door schrijfacties (Amnesty International)
  5. Stimuleren van de verkoop van derdewereldproducten
  6. Het onderhouden van contacten met organisaties, die zich in één of andere vorm met bovenstaande bezighouden (b.v. Wereldwinkel)
  7. Bewustmaking van de gemeente en aandacht vragen voor ZWO-activiteiten in alle facetten in de eredienst, op gemeenteavonden etc.

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: