Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WeeWee Café


WeeWee Café

Iedere vierde donderdag van de maand is er in gebouw ‘De Herberg’ aan de Deventerstraat 40 een WeeWeeCafé voor werkzoekende 50-plussers. Al dan niet met WW-uitkering. Het WeeWeeCafé biedt u de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie ervaringen te delen en met een thema aan de slag te gaan. De initiatiefgroep bestaat uit bezoekers van het WeeWeeCafé, vrijwilligers en medewerkers van het Citypastoraat, de gemeente Apeldoorn, Stimenz en de Protestantse Diaconie Apeldoorn. Wie meer over het WeeWeecafé wil weten kan mailen naar één van de initiatiefnemers email: weeweecafeapeldoorn@gmail.com

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: