Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
VORMING EN TOERUSTING

Toerusting

Toerusting diakenen »

Diactief thema-avonden
Diactief, de nieuwe naam voor de commissie sociaal verzekeringsrecht, organiseert namens de Protestantse en RK diaconie thema-avonden in het Oecumenisch Centrum De Herberg.

Diactief thema-avonden
Twee keer per jaar organiseert Diactief een thema-avond.
Deze avonden worden georganiseerd in het Oecumenisch Centrum De Herberg, Deventerstraat 40, Apeldoorn.

Verslag: Themabijeenkomst Diactief 17 november 2015: Kerk en Vluchteling (Helpen hoe doen we dat)
Hans Hase opent deze bijeenkomst door naar de (helaas ruimschoots beschikbare) voorbeelden (Parijs, Syrië) uit de actualiteit te verwijzen, die duidelijk maken, hoe groot de vluchtelingennood is. Verwijzend naar Genesis 18, waarin Abraham drie ‘vreemdelingen’ als gasten ontvangt, en naar het boek “Engelen als gasten” van Robert Vosloo over gastvrijheid, wenst hij ons een inspirerende avond. Inspiratie mogen we wel verwachten, maar de oplossing zullen we vanavond niet kunnen aanbieden, zo ‘waarschuwt’ Hans..

Namens Kerk en Vluchteling (K en V) neemt Lini, enthousiast als altijd, ons mee in de werkzaamheden die deze organisatie al 23 jaar in Apeldoorn verricht. Met de komst van veel vluchtelingen uit Joegoslavië ontstond destijds behoefte aan een organisatie waarin, via het Beraad van Kerken, de kerken de hulpverlening konden bundelen. Lini wijst er op, dat bij de komst van een AZC in Apeldoorn ook behoefte aan een gebundelde organisatie van belang zal zijn.
Lees het hele verslag »

De volgende thema-avond zal in het voorjaar van 2016 plaats vinden.
Hebt u wensen voor de thema’s, mail naar diactief@upcmail.nl

Onderwerpen van de afgelopen jaren »

Boeken met een diaconaal thema »


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: