Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
TOERUSTING DIAKENEN

Toerusting

 • Nieuwe diakenen worden toegerust voor hun taak door contacten met de andere (aftredende) diakenen en het volgen van een cursus voor diakenen;
 • Bij de aanvang van hun ambtsperiode kan een kennismakingsbrief worden verzonden met wetenswaardigheden over de diaconale situatie van de wijk waarin wordt gewerkt en een hartelijk welkom in de kring!;
 • de diakendagen in januari en februari in Lunteren;
 • de jaarlijkse diaconale dag;
Voor de toerusting van de diakenen zijn belangrijk:
het bijwonen van:
 • trainingsdag(en) voor diakenen;
 • leeravonden, cursussen, ontmoetingsdagen e.d., plaatselijk en regionaal;
het lezen van:
 • Periodieken en publicaties;
 • Nieuwsbrief Kerkinactie;
 • Diakonia;
 • Themakranten, brochures, vouwbladen, publicaties;
 • Vandaar
De diaconaal consulent beschikt over materiaal en literatuur ter voorbereiding van themadiensten, avonden, gespreksgroepen, publicaties.
tel: 06-29597780
diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: