Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
STELLING

Reactie
DE EERSTE STELLING: “De kerk wordt armer van 1 keer te weinig hulpverlenen dan van 9 keer teveel” leverde niet veel reacties op.
Een interessante reactie was de tegenvraag in hoeverre mensen niet van hulp afhankelijk kunnen worden. Te veel hulp kan daar inderdaad toe leiden.
In deze stelling benader ik het echter van een andere kant.
Als er twijfel is of je wel hulp moet geven vind ik dat de hulpvrager het voordeel van die twijfel moet hebben. Je kunt dan beter in negen keer van de gevallen ‘te veel’ gegeven hebben dan 1 keer te weinig. Een slogan die ook in de reactie meegegeven werd sprak mij ook nog aan: ‘niets over mij zonder mij’. Dit ligt dicht bij de ‘Bartimeusvraag’ die ik vaak gebruik als het gaat om een hulpvraag: ‘Wat wilt u dat ik u doen zal?’ De ander en De Ander is altijd het uitgangspunt al mag het duidelijk zijn dat je dan bij een vraag om drank van een alcoholist daar niet in mee hoeft te gaan.
Nico Visser
Tot 1 februari 2010 diaconaal consulent Protestantse Diaconie Apeldoorn

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: