Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
RECREATIE

Recreatie
Veel mensen kunnen om sociale, financiële en/of medische redenen niet op vakantie. In veel gevallen is daar toch een oplossing voor te vinden door gebruik te maken van diaconale vakantieweken of van vakantiemogelijkheden, die worden georganiseerd door andere instanties.
Meer informatie over deze vakantiemogelijkheden bij
mevrouw Corrie van Orden

VAKANTIES 2018
Ook dit jaar kunnen inwoners uit Apeldoorn, kerkelijk of niet kerkelijk, die verkeren in bijzondere situaties én minder draagkrachtigen, zich aan melden via de Protestante Gemeente in Apeldoorn voor een vakantie in Nederland.
De (recreatie)diaken uit uw wijk kan u uitgebreid verder informeren over de diverse vakantiemogelijkheden die er voor u zijn. Financiële belemmeringen behoeven hiervoor niet in de weg te staan. Onderstaand treft u beknopt overzicht aan van de vele mogelijkheden waar u uit kunt kiezen maar ook een door u elders gekozen bestemming komt in aanmerking.

Vakantiecentra:
Vakantiehotels: “De Vrije Vogel”, Elsloo; “Nieuw Hydepark”,Doorn; “Dennenheul”, Ermelo; “De Heerenhof”,Mechelen, Limburg; “De Imminkhoeve”,Lemele; “IJsselvliedt”, Wezep; “De Rijper Eilanden”, De Rijp. Vakantieschip “de Prins Willem Alexander”.
Internet: www.hetvakantiebureau.nl.
Vakanties éénouder gezinnen:
YMCA Centrum “De Glind”, Amersfoort; Boerderij “Ruimzicht”, Halle-Heide; Groepsaccommodatie “de Kern”, natuurgebied “de Alde Faenen”, Fr. Contactadres: Y Camps, Soestdijker-weg 10B, 3734 MH Den Dolder. tel. 035-6668777.
Gezinsvakanties voor gezinnen met minimuminkomen:
I.s.m. Hetvakantiebureau.nl stelt de RCN bungalows beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Voor voorwaarden zie site van het Vakantieburo.
Vakantie voor personen/gezinnen met een minimum inkomen.
Dit is een mogelijkheid voor mensen met een uitkering (bijstand, WAO, AOW, nabestaanden) en die weinig financiële armslag hebben om een vakantie te houden in een vakantiehuisje of (sta-)caravan in Nederland.
Schoolreisjes of kampweken voor kinderen.
Voor gezinnen met een minimum inkomen kunnen deze uitgaven een aanslag op het gezinsbudget veroorzaken. Er zijn hiervoor fondsen beschikbaar.
Voor al deze vakantiemogelijkheden kunt u uw (recreatie) diaken contacteren of Geri Woudstra, tel. 055-3121305, email: coordinator.pga@gmail.com

Meer over RCN-Vakantieparken
Met 9 parken op de mooiste plekjes in Nederland en 8 in Frankrijk is RCN Vakantieparken een toonaangevend kampeer- en bungalowbedrijf. Bij RCN zijn alle accommodaties en kampeervelden gericht op het buitenleven. In de natuurrijke omgeving kunt u heerlijk wandelen, fietsen en vaak ook vissen. Speeltuinen en watervertier zijn altijd in de buurt. Ook voor de sportievelingen is er van alles te beleven, van sporttoernooien tot survivallen. Het recreatieteam op het park organiseert allerlei activiteiten; er is voor ieder wat wils. Op alle parken worden er in de zomerweken vakantiekerkdiensten gehouden of wordt samengewerkt met de lokale kerken. Als het weer het toelaat worden de diensten buiten gehouden. De kerkdiensten zijn oecumenisch. Kijk voor meer informatie op rcn.nl/vakantiekerkdienst.
RCN kijkt verder dan de eigen onderneming. Een deel van de winst wordt door aandeelhouder Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (SIOC) besteed aan talloze goede doelen. De samenwerking met Hetvakantiebureau.nl is daar een voorbeeld van.
Vakantie is een tijd van ontspanning en plezier en dat gunnen wij iedereen, want vakantie vier je samen! Kijk op www.rcn.nl voor meer informatie
Een gratis vakantie kunt uw aanvragen via
Arjan den Boer: email: aj.denboer@upcmail.nl of tel:055-3554532.

Vakantiewoningen Diaconie
Het College van Diakenen huurt elk jaar een aantal vakantiewoningen t.b.v. minderdraagkrachtigen.

Diaconale vakantieweken
Ieder jaar worden er vakantieweken georganiseerd in een aantal centra in Nederland, o.a. de Werelt, het F.D. Roosevelthuis, Dennenheul en De Imminkhoeve.
Deze weken zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke handicap of een kwetsbare gezondheid, voor sociaal kwetsbare mensen jonger dan 65 jaar en eenoudergezinnen.
Ook zijn welkom gezinnen, waarvan één der gezinsleden een lichamelijke handicap heeft en (echt)paren, die thuis wonen en waarvan één van de partners dementerend is.
Alle gegevens zijn vermeld in de Vakantiegids van de ISDV.
Alvorens te bemiddelen is het noodzakelijk kennis te nemen van de inhoud van deze gids, met name de "voorwaarden" voor deelneming.

Vrienden vakantiekampen (Evangelisch Luthers) De Stichting Vakantiekampen organiseert vakantie- en zeilkampen. Deze stichting is onderdeel van de Werkgroep Lutherse Jeugdwerk-Activiteiten (WELJA). Inlichtingen: Stichting Vakantiekampen

Overige vakantiemogelijkheden
Naast diaconale vakantieweken zijn er nog een groot aantal vakantiemogelijkheden van andere organisaties.
Voor inlichtingen, documentatie en verwijzing naar diverse mogelijkheden is er per wijk een recreatiediaken.

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: