Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
PUBLICITEIT

De werkgroep publiciteit diaconaat draagt zorgt voor de diaconale publicaties (uitgezonderd wijkberichten) en tevens voor de informatie rondom diaconale collecten in "Perspectief".
Dit gebeurt door:

  • zelf berichten te schrijven al dan niet n.a.v. interviews;
  • het doorgeven van informatie uit algemene bronnen (dag- week¬bladen en periodieken) en diaconale publicaties in het bijzonder;
  • diakenen of mensen die betrokken zijn bij het diaconaat vanuit werkgroepen of wijkgemeenten te vragen artikelen te schrijven;

Protestantse Diaconie Apeldoorn
Heileen Holman, diaconaal consulent
Oecumenisch Centrum De Herberg
Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn
06-29597780
diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: