Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
ONDERWERPEN SVR-AVONDEN

2014 'Jeugddiaconaat" Verslag »
2014 'Diaconale hulpverlening" Verslag »
2013 'Om dat het om mensen gaat" Verslag »
2013 'Armoede in beeld" Verslag »
2012 "Vluchtelingenwerk" Verslag »
2012 "Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah" Verslag »
2011 Voedselbank en Kledingbank Verslag »
2011 Sociaal raadslieden en Seniorenvoorlichting Verslag »
2010 De vernieuwde Wajongregeling na 1 januari 2010 Verslag »
2010 Pakketmaatregelen van de AWBZ Verslag »
2009 Schakelpunt Verslag »
2009 Stichting Present Verslag »
2008 WMO in de praktijk Verslag »
2008 Gemeentelijk Noodfonds en Stichting Leergeld Verslag »
2007 Stichting Naaste Verslag »
2007 Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning Verslag »
2006 Huiselijk geweld Verslag »
2006 Het Citypastoraat en de Voedselbank Verslag »
2005 Mantelzorg Verslag »

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: