Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Cafť
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
NOTULEN

  • Notulen van diaconale vergaderingen worden, na vaststelling, ondertekend door de voorzitter en de secretaris;
  • De secretarissen zijn verantwoordelijk voor de bewaring van deze (originele) notulen;
  • De secretaris van het CvD en de Diaconaal Consulent ontvangen een afschrift van de notulen van de wijken;
  • De secretarissen van de wijkdiaconieŽn en van het CvD geven periodiek de originele notulen in bewaring bij de administrateur van het CvD, Hofveld 52;
  • De secretarissen van wijkdiaconieŽn handelen volgens de bestaande regels;

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: