Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
DIACONAAT EN JONGEREN

De TotaalBox Jeugddiaconaat
De TotaalBox Jeugddiaconaat is helemaal ingericht om diaconaat door jongeren te stimuleren, te faciliteren en te verankeren in het beleid van de gemeente.
De TotaalBox geeft elke wijkdiaconie het middel in handen om jeugddiaconaat succesvol op te pakken.
U kunt deze map lenen bij de diaconie.
Neem voor meer informatie contact op met de diaconaal consulent.

Bootproject Stichting de Eendracht
Een groep jongeren heeft lange tijd aan een boot gewerkt. De bedoeling is om voor en door jongeren diaconaal bezig te zijn. De boot kan worden gehuurd.
Informatie: (055) 366 77 05

DiaconAction
Tijdens DiaconAction maken jongeren op een laagdrempelige manier kennis met vrijwilligers werk en leren ze zich inzetten voor anderen zonder dat daar direct wat tegenover staat.
Zie voor meer informatie de website van Joker.

Joker
De diaconie werkt in het jeugddiaconaat nauw samen met de jeugdwerker van Joker: mw. Jennie Harmelink.


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: