Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
HANDJE HULP IN DE WIJKEN
De Maten
De Drie Ranken
Omzien naar Elkaar
Voor alle wijkbewoners

Irene Schiphorst, 055 5415831
Adri Hulst, 055 5416164
omziennaarelkaar@3ranken.nl
  Hulp bij boodschappen doen,
bij het invullen van formulieren,
autovervoer, zowel zondag als door de week.
 
Zuid
De Hofstad
Handje Hulp
Voor alle wijkbewoners

Wouter Kerst, 055 579 04 49
Lydia Fransen, 055 542 13 80
handjehulp@dehofstadapeldoorn.nl

  Hulp bij boodschappen doen,
bij het invullen van formulieren
Tuinwerkzaamheden en andere klussen
Autovervoer, zowel zondag als door de week
 
West
Jachtlaankerk
Jenneke Sielias-Hardeman
055 355 64 68
  Autovervoer voor de zondagse kerkdienst
Goede Herderkerk
Dhr. M. Huisman
055 355 89 61
  Autovervoer voor de zondagse kerkdienst
Grote Kerk
Grote Kerk
Truus Sietsma, 055 576 20 13
  Hulp bij boodschappen/formulieren
Cees Smith, 055 522 37 17
  Autovervoer voor de kerkdienst
Noord
Open Hofkerk
Voor gemeenteleden

Bert van Velsen, 055 578 58 21
Mw. Postma, 055 521 61 95
bertvanvelsen@gmail.com
   
 
Klussendienst
Autovervoer voor de zondagse kerkdienst
Wilhelminakerk
Voor alle wijkbewoners

055 366 27 36
055 312 17 48
   
 
Hulp bij boodschappen doen,
bij het invullen van formulieren,
Autovervoer voor de zondagse kerkdienst
Noord - Oost
Autodienst: naar de zondagse kerkdienst  
Anke Buntjer: 055 3603431
Miep de Jonge: 055 3661306
autodienst@pwano.nl
  Handje hulp: hulp door gemeenteleden op kleine schaal en niet structureel.
Marjanne Deelen: 06 30106402
Regentessekerk
Regentessekerk
055 521 11 85
 
  Hulp bij boodschappen doen
Autovervoer voor de zondagse kerkdienst

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: