Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
GEMEENTEDIACONAAT

Ouderensoos
In verschillende wijken worden bijeenkomsten voor ouderen georganiseerd. Doel daarbij is een plaats en gelegenheid te bieden, waarbij men elkaar kan ontmoeten, kontakten kan leggen en onderhouden.
Er wordt gezongen, een spel gespeeld, soms is er een spreker, er worden dia's vertoond of andere activiteiten georganiseerd, die de onderlinge saamhorigheid kunnen bevorderen. Plaats en tijdstippen zijn bekend bij de wijkdiakenen.
Het kan belangrijk zijn ouderen te stimuleren een dergelijke soos te bezoeken en daardoor de eenzaamheid te doorbreken.

Inloophuizen

Het Citypastoraat vindt u aan de Deventerstraat 40
Informatie vindt u op de website
Inlichtingen bij mevr. Cora Boon, telefoon: (055) 521 10 02,
e-mail: citypastoraat@deherberg-apeldoorn.nl

Ontmoetingplek De Druif is te vinden in de Drie Ranken aan de Eglantierlaan. Ingang aan het Violierenplein.
Informatie vindt u op de website van De Drie Ranken
Inlichtingen bij mevr. Wilma van Sermondt, e-mail: dedruif@3ranken.nl

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: