Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Caf
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
FORMULIEREN EN FOLDERS

Formulieren

Hulpaanvraagformulier »

Formulier voedselbank »


Folders

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt en vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen zij vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.
En van die goede doelen kan de plaatselijke kerk zijn.
U kunt een folder aanvragen bij mevrouw Corrie van Orden.
Hofveld 52
7312 EL Apeldoorn
(055) 357 44 03
diaconie@pkn-apeldoorn.nl

U kunt ook een folder downloaden:

Folder legaten »

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: