Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
CONTACT

Adressen van de Diaconie
De administrateur mw. Corrie van Orden-van de Hoef
Aanwezig op dinsdag en woensdag van 8.30 uur – 12.00 uur
Hofveld 52
7331 KE Apeldoorn
tel: (055) 357 44 03
diaconie@pkn-apeldoorn.nl

Diaconaal Consulent de heer Frans Hoogendijk
Oecumenisch Centrum "De Herberg"
Deventerstraat 40
7311 LW Apeldoorn
tel: 06-37267569
diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl

Publciteit
Diaconie en publiciteit

Documentatiecentrum
In het Oecumenisch Centrum "de Herberg" is een documentatiecentrum, waar u als kerkelijke vrijwilligers en pastores materiaal kunt inzien of kunt reserveren, zoals bijv. videobanden, diaseries en/of literatuur en werkmateriaal op het gebied van jongeren, missionair werk en diaconaat.
tel: (055) 578 92 19 (Joker maandag t/m donderdag).


Webmaster:
Voor berichten aan de webmaster van deze site kunt u mailen aan: webmasterdiaconie@pkn-apeldoorn.nl

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: