Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
COLLECTEROOSTER

De diaconale collecten zijn bestemd voor het Werelddiaconaat, Binnenlands Diaconaat, Plaatselijk Diaconaat en overige diaconale uitgaven. De collectebestemmingen worden vooraf vastgesteld en vermeld op een gezamenlijk jaarrooster.
Collecteopbrengsten worden zonder uitzondering afgedragen aan het kerkelijk bureau.
Daar vindt de administratie plaats.

Collecteafkonigingen 4e kwartaal 2018:
Collecte afkondiging en bericht zondagsbrief 14 oktober.pdf »
Collecteafkondigingen 4e kwartaal 2018 »
Avondmaalcollecte 4e kwartaal 2018 »
Uitgangscollectes 4e kwartaal 2018 »

Collecteafkonigingen 3e kwartaal 2018:
Collecteafkondigingen juli 2018 »
Collecteafkondigingen augustus 2018 »
Collecteafkondigingen september 2018 »
Avondmaalcollecte 3e kwartaal 2018 »
Uitgangscollectes juli 2018 »
Uitgangscollectes augustus en september 2018 »

Collecten bijzondere diensten:
Bijzondere middag- en avonddiensten »
Huwelijksdiensten »
Collectebestemmingen huwelijken: »
Kerstnachtdiensten »
Bijzondere diensten in de Grote Kerk »

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: