Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
BOEKEN

De diaconie heeft enkele boeken met een diaconaal karakter in haar bezit.
U kunt deze boeken lenen.
Neem daarvoor contact op met de diaconie:
(055) 521 91 74 of acd@deherberg-apeldoorn.nl
In het boek wordt armoede onder andere omschreven als een kloof die in stand wordt gehouden door onwetendheid en onverschilligheid. Het boek “Armzalig” is actueel, bijbels en verfrissend. Het is een boek voor iedereen, want overkomt jezelf niet de armoede, je zult er wellicht in je omgeving mee te maken hebben. Door het lezen van dit boek zul je er veel meer begrip voor krijgen.
Gerrit Boerman, lid werkgroep Apeldoorn tegen Verarming
Lees hier het hele verslag »
Ik vond het indrukwekkend om te lezen hoe deze vrouw, de steunpilaar van het gezin, na haar bevrijding schrijft: 'In de gevangenis heeft de haat me geholpen in leven te blijven. De haat jegens de vorst viel samen met de haat die ik tegenover mijn land meende te voelen. Toen ik uit de gevangenis kwam heb ik beide verworpen. Haat knaagt aan je, haat verlamt je, zodat je niet kunt leven.'
Ada Stafleu, diaken in de Regentessekerk
Lees hier het hele verslag »
Het thema eenzaamheid is zeer aanwezig (veel lezers hebben zichzelf herkent als priemgetal). Verdedigingsmechanismen als zelfverminking en anorexia nervosa krijgen nooit de volle aandacht in deze roman, maar worden door hun sluipende aanwezigheid schrijnend neergezet.
Ik las het boek in een ruk uit. Ondanks de "zware" onderwerpen is het ook een spannend boek dat de aandacht gemakkelijk vasthoudt. Aanbevolen!
Iet Jansen
Lees hier het hele verslag »
Het Pauperparadijs heeft als thema 'Sociale ongelijkheid'.
Het gaat over de bedelaarskolonie Veenhuizen en is geschreven door Susanna Jansen.
De grootmoeder van Susanna ontleende een zekere trots aan het gerucht van een voorname afkomst. Susanna is er door geboeid en doet onderzoek naar haar familiegeschiedenis. Tot haar verbazing komt ze daarbij niet uit bij wat ze had verwacht, maar bij de bedelaarskolonie in Veenhuizen!
Jaap Vermaat
Lees hier het hele verslag »

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: