Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee CafÚ
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
Bijzondere diensten

Bijzondere middag-/avonddiensten
Na aanvraag en met goedkeuring AK.
De bestemming van de uitgangscollecte kan afwijken van collecterooster.
Zonder aanvraag en goedkeuring AK: collecten volgens rooster.

Huwelijksdiensten
EÚn collecte per dienst. Wanneer het bruidspaar hun huwelijk komt opgeven bij het kerkelijk bureau, mag door hen een bestemming gekozen worden uit een daar aanwezige lijst met diaconale doelen. De dienstdoende diaken ontvangt een formulier met de gegevens van het bruidspaar, de trouwdienst en de collectebestemming.
De collecte wordt afgehandeld via een cassette.
Het formulier wordt met collectebonnen ingeleverd op het kerkelijk bureau.

Kerstnachtdiensten
Voor de bestemmingen van de collecten van de kerstnachtdiensten bestaat een 2-jaarlijkse cyclus.
In elke regio is ÚÚn PKN-kerstnachtdienst. De bestemming wordt met alle PKN-kerken in de regio bepaald. Uitzondering is de regio Noord. In de regio Noord zijn zowel in de Grote Kerk als in de Wilhelminakerk kerstnachtdiensten. De bestemmingen worden in deze kerken van elkaar losgekoppeld. Aan de Open Hofkerk wordt de keuze gelaten bij welke van de twee andere kerken zij zich wil aansluiten. In de oneven jaren is de bestemming een wijk c.q. regioproject. In de even jaren wordt de bestemming gekozen uit het projectenboek van Kerk in Actie of uit de provinciale projectenlijst (keuze voor binnenland of wereldwijd wordt vrijgelaten). Criteria projectkeuze wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van projectenboek en/of ľlijst:

  • het project moet een diaconaal en kerkelijk karakter hebben;
  • er moet een behoorlijk draagvlak zijn;
  • er moet uitgegaan kunnen worden van kwaliteit en continu´teit van het project en de organisatie;
  • er moet inzicht zijn in de financiŰn;
Wilt u zelf zorgen voor afkondiging en publicatie in Perspectief en/of wijkblad?
U kunt ook contact opnemen met mevrouw Corrie van Orden
.

Bijzondere diensten in de Grote Kerk
  • Verstandelijk gehandicapten: Volgens collecterooster;
  • Diensten met belangstellenden: 1e collecte Diaconie en 2e collecte voor de Kerk; Uitgangscollecte: bestrijding onkosten dienst

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: