Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Cafť
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
Apeldoorn tegen Verarming

De werkgroep probeert de armoede in Apeldoorn een plaats te geven op de agenda van de gemeente Apeldoorn en de verschillende kerken.
Bovendien vormt de werkgroep het platform voor de leden die op diverse fronten actief zijn bij armoedebestrijding als lid van een van de adviesraden van de gemeente, als medewerker van het Sociaal Steunpunt, bij de voedselbank of in een patiŽntenplatform.
Op deze manier kunnen zij hun verhaal kwijt en kunnen signalen en knelpunten anoniem doorgegeven worden aan gemeente en/of kerken.
De werkgroep vergadert 1 X per zes weken in het gebouw van het WAO-Beraad aan de Deventerstraat 40 (achter) in Apeldoorn.

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: