Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Cafť
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
SchuldHulpMaatje

Wat doet een SchuldHulpMaatje:

Een schuldhulpmaatje is de steun en toeverlaat voor mensen die financieel zijn vastgelopen of dat dreigen te raken. Een maatje kan iemand ondersteunen om nog op tijd het tij te keren. Een maatje kan iemand begeleiden en bemoedigen tijdens een traject van schuldhulp en ook daarna nog helpen om de financiŽle huishouding op orde te houden. Het is voor SchuldHulpMaatje niet van belang wat de oorzaken zijn waardoor u in de financiŽle problemen bent terechtgekomen. We kijken niet naar het verleden maar naar de toekomst: wat is er voor nodig om uw problemen op te lossen?

  • Ervaart u financiŽle problemen:
  • Ervaart u dat u te weinig inkomen heeft of heeft u moeite uw uitgaven onder controle te houden?
  • Kost het u moeite om een positief banksaldo te behouden of heeft u problematische schulden?
  • Mist u persoonlijke aandacht bij een professioneel hulpverlener of heeft u geen professionele schuldhulpverlening of wilt u naast zo iemand extra begeleiding?

SchuldHulpMaatje Apeldoorn biedt:

  • Gratis begeleiding en persoonlijke aandacht met voldoende tijd
  • Begeleiding door getrainde vrijwilligers zolang hieraan behoefte is, maar wel tijdelijk
  • Gericht op uw eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid met als doel dat u uw geldzaken onder controle heeft

Wat verwacht SchuldHulMaatje van U?

  • De wens zelf uw situatie weer meester te willen worden
  • Volledige openheid verstrekken
  • Gemaakte afspraken nakomen

Van wie gaat SchuldHulpMaatje uit:

De Interkerkelijke Stichting SchuldHulpMaatje Apeldoorn is een initiatief van de de Protestantse Diaconie en de RK Diaconie. De Samenwerkende partners zijn: Leger des Heils, Stadsbank, De Kap en de PCOB.(lidmaatschap is niet nodig)

Meer Informatie of aanmelden???
Ga naar de website van SchuldHulpMaatje: www.schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl


Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: