Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Noodhulp actie overstromingen Nepal en Bangladesh
In Zuid-Azië richten de grootste overstromingen in decennia veel schade aan. Meer dan 42 miljoen mensen zijn getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Er zijn zeker 1500 doden. Samen met het internationale Rode Kruis waren ICCO en Kerk in Actie één van de eerste Nederlandse organisaties die actief werd in het gebied vanuit het regiokantoor waar hulpverlener Pepijn Trapman werkzaam is: “De hulp richt zich nu echt op het bieden van voedsel en veilig drinkwater. Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, maar gezien de grootte van de ramp is dat heel lastig." Kerk in Actie en ICCO hebben al € 160.000 overgemaakt. Het geld is ingezet voor de aanschaf en verspreiding van noodhulppakketten onder meer dan 1300 huishoudens uit Rautahat (Nepal), 3200 families in Gaibandha en 800 families in Kunderpara Char (Bangladesh). De schade aan landbouwgrond, verdronken dieren, ingestorte huizen en scholen loopt in de miljoenen. Daar is nog veel meer steun voor nodig, maar vooralsnog ligt de nadruk op het bieden van voedsel en drinkwater.

Zondag 24 September is de diaconale collecte bestemd voor Noodhulp Nepal en Bangladesh.

Uw gift voor dit werk van Kerk in Actie kunt u overmaken naar NL25 RABO 037 34 10 999 ter name van Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. “Noodhulp actie overstromingen Nepal en Bangladesh”.

Voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/09/overstromingen-en-rohingya-vluchtelingen-in-bangladesh.

(Ter toelichting: In deze weken gaat in de media de meeste aandacht uit naar de gevolgen van Orkaan Irma voor de inwoners van Sint Maarten. Vanuit het Nationaal Rampenfonds werkt Kerk in Actie samen met het Rode Kruis dat de acute hulp uitvoert op Sint Maarten. Wilt u bijdragen aan deze actie, maak dan uw gift over via NL 25 RABO 037 34 10 999 ter name van Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Slachtoffers Orkaan Irma.
Aangezien echter de overstromingen in Nepal en Bangladesh zorgen voor een ramp die qua aantallen nog groter is, maar helaas minder aandacht krijgt, hebben we ervoor gekozen om deze speciale noodhulp collecte te bestemmen voor Zuid Azië.)

Het Wee-Wee Café 28/9/2017: Leven in de overbodigheid.
Velen zijn, vaak na jaren trouwe dienst, uit het arbeidsproces gezet. Ineens ben je niet meer nodig en wat je allemaal zo belangrijk vond doet er kennelijk niet meer toe. Ontslag doet iets met je. En dan moet je ook nog solliciteren, terwijl je alleen maar afwijzingen krijgt. Het is om boos om te worden en je hebt het gelijk zeker aan jouw kant staan. Maar helpt dat jou verder?
Lees het hele persbericht »

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

September
24 Collecte Noodhulp Nepal en Bangladesh  
28 WeeWeecafé  

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: