Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

In actie komen door uit de bijbel te lezen!
Kerkplein7 doet mee aan de actie van Serious Request 2017 door het organiseren van het wereldrecord Bijbellezen.
Het doel is om 110 uur achter elkaar, tegen betaling van € 1,- per minuut, uit de bijbel te lezen en hiermee € 6600 op te halen t.b.v. het herenigen van kinderen met hun familieleden.
Meer over het doel van dit jaar leest u hier: https://www.npo3fm.nl/seriousrequest/dit-is-het-doel-van-3fm-serious-request-2017

U kunt mee doen aan deze actie door, minimaal 10 minuten, uit de bijbel te lezen!
Daarnaast zijn er “helpende handen” nodig bij de organisatie in en rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk.
De actie start op zaterdag 16 december 10:00 uur en zal stoppen op woensdag 20 december 24:00 uur
Voor meer informatie en opgave: https://kerkplein7.nl/wereldrecord-bijbellezen

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

December
16 Start Wereldrecord Bijbellezen
20 Einde Wereldrecord Bijbellezen

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: