Home
Collecterooster
Formulieren en folders
Handje Hulp
Hulpverlening en armoede
WeeWee Café
Jeugddiaconaat
Organisatie
Gemeentediaconaat
Recreatie
Vluchtelingen
Vorming en toerusting
Werelddiaconaat
Links
ANBI diaconie
ANBI kerk en vluchteling
Contact
Archief
Inloggen
WELKOM

Welkom op de site van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn.

ACTUEEL

Landelijke Diaconale Dag 11 November: “Samen geloof, hoop en liefde delen”
Ook dit jaar organiseert Kerk in Actie voor de 122e keer een Landelijke Diaconale Dag voor diakenen, predikanten, ZWO leden en belangstellenden met een diaconaal hart.
Deze inspirerende dag, met informatieve workshops, zang en cabaret, ontmoeting en inspiratie, vindt plaats op zaterdag 11 november a.s. in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht.

Het thema dit jaar is "Samen geloof, hoop en liefde delen".

We willen vanuit Apeldoorn gezamenlijk met de trein naar Utrecht reizen. Een mooie kans om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.
Bovendien vergoed de diaconie het toegangskaartje en de reiskosten. U kunt zich hiervoor per e-mail opgeven bij de diaconaal consulent
Frans Hoogendijk: diaconaalconsulent@pkn-apeldoorn.nl
Via onderstaande link vindt u meer informatie over het programma https://www.kerkinactie.nl/agenda/ldd2017

Noodhulp actie overstromingen Nepal en Bangladesh
OPBRENGST NOODHULP COLLECTE 24 SEPTEMBER
De ingelaste noodhulp collecte voor de overstromingen in Nepal en Bangladesh heeft ruim € 3900 opgebracht!
Voor informatie over de hulp die Kerk in Actie hier verleend: https://www.kerkinactie.nl/actueel/2017/09/overstromingen-en-rohingya-vluchtelingen-in-bangladesh.

In actie komen door uit de bijbel te lezen!
Kerkplein7 doet mee aan de actie van Serious Request 2017 door het organiseren van het wereldrecord Bijbellezen.
Het doel is om 110 uur achter elkaar, tegen betaling van € 1,- per minuut, uit de bijbel te lezen en hiermee € 6600 op te halen t.b.v. het herenigen van kinderen met hun familieleden.
Meer over het doel van dit jaar leest u hier: https://www.npo3fm.nl/seriousrequest/dit-is-het-doel-van-3fm-serious-request-2017

U kunt mee doen aan deze actie door, minimaal 10 minuten, uit de bijbel te lezen!
Daarnaast zijn er “helpende handen” nodig bij de organisatie in en rondom de Onze Lieve Vrouwe kerk.
De actie start op zaterdag 16 december 10:00 uur en zal stoppen op woensdag 20 december 24:00 uur
Voor meer informatie en opgave: https://kerkplein7.nl/wereldrecord-bijbellezen

Administratie:
Hofveld 52, 7331 KE Apeldoorn
Consulent:
Deventerstr. 40, 7311 LW Apeldoorn
Bankrekeningnummer:
NL25 RABO 0373 4109 99

December
16 Start Wereldrecord Bijbellezen
20 Einde Wereldrecord Bijbellezen

Wie leeft in zorg,
in liefde voor het leven,
wordt gaandeweg gewaar
dat naast hem
medemensen zijn gegeven
tot zegen voor elkaar.
(Heleen Pasma)

 

 

username:   password: